מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

הקשר בין הבורא לנבראים

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור