מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

הטעויות השוללות את הייחוד

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי