מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

מעלת השתיקה (2)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור