מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

אמונת הייחוד כתשובה לתפיסות מוטעות

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי