מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

הנהגת הייחוד הגוברת על הנהגת המשפט

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי