מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

החסרונות בעולם הקשורות לייחוד

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי