מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

חובת הצדקה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור