מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

כל דעביד רחמנא טב/לטב?

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי