מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

ידיעת ה' על בסיס הייחוד

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי