מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

מעלת המין האנושי ביחס לכלל הבריאה

ע"י: הרב אריה שפירא