מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

בירור סיבת העינוי במצרים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל

Acrobat להורדת השיעור