מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

עבודת ה' מתוך נעשה ונשמע

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל