מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דעת תבונות

התפתחות עם ישראל בתוך גלות מצרים

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי