מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

הבנת דרכי ה' בבריאה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור