מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

המידות הרעות ותיקונן

ע"י: הרב אריה שפירא