מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה

תורה מן השמיים (חלק א')

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור