מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה

הרצף ההסטורי בתורה

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור