מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

מלחמת הזהות הישראלית במצרים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל