מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה

מסורת תורה שבעל פה מהסנהדרין

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור