מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

מעלת משה רבינו

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל