מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה

תורה שבעל פה לאחר חתימת התלמוד וסתרי התורה

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור