מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פורים

גדר הרע ומחייתו

ע"י: הרב אריה שפירא