מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פורים

הפור הוא הגורל

ע"י: הרב עמוס קליגר