מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

המצה - העצמאות החירותית

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל

Acrobat להורדת השיעור