מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פסח

זכר ליציאת מצרים

ע"י: הרב אריה שפירא