מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

אדם הראשון קודם החטא

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור