מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

תיקון חטא אדם הראשון בדורנו

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור