מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

שמות הר סיני - ביטוי ההבדלים בין ישראל לעמים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל