מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

המבט הנכון בעיסוק בעניני העולם הזה

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור