מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

הקשר בין מצבו של עמ"י לקב"ה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל