מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחות הרב צבי יהודה

פרשת שופטים- ישראל ואורייתא חדא"

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר