מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

התנאים לשימוש בחומריות בעוה"ז

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור