מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

הסנה - הקשר בין ישראל לאוה"ע

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל