מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

הכוונה של האדם בהתעסקות בחומר

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור