מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

כפילות בשליחות משה ומעלת הארץ

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל