מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

אופיה של הכוונה הנצרכת בעת השימוש בחומר

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור