מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

כוונת האדם ביחס לקיום המצוות

ע"י: הרב אריה שפירא

Acrobat להורדת השיעור