מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

היחס לחומריות ויראת הרוממות

ע"י: הרב אריה שפירא