מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ימים נוראים

תפילת הנעילה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ