מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראיה

וידוי

ע"י: הרב יואל רוזנברג