מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

סגולת התורה שבכתב והיחס אל התורה שבע"פ

ע"י: הרב אריה שפירא