מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

השפעת המצוות על ההתקרבות לה'

ע"י: הרב אריה שפירא