מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

השתלשלות העולמות

ע"י: הרב אריה שפירא