מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

משמעות הבכורה ותפקיד האדם

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל