מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

סיבת המורכבות שבתהליך הגאולה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל