מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

סוד השלוש ובחירתו החופשית של פרעה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל