מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חלק ק"ס שיחת חיזוק על הגשמים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר