מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

ההשגחה לרמח"ל ולרמב"ם

ע"י: הרב אריה שפירא