מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

מכת צפרדעה ומכת ברד, דיבור תקין ומשמעות הבחירה החפשית

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל