מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » דרך ה'

השגחה כללית ופרטית

ע"י: הרב אריה שפירא